Vhodným konstrukčním zásahem a následnou mechanickou úpravou lze docílit prodloužení životnosti nebo vylepšení užitých parametrů stávajících zařízení.  Nabízíme projekty na klíč od zaměření a  konstrukčních úprav, až po montáž včetně stavebních úprav.

  • Opravy a modernizace strojů pro vnitropodnikovou dopravu – elevátory, dopravníky, redlery, válečkové, řetězové dráhy, manipulace s materiálem
  • Opravy převodovek a pohonných systémů
  • Renovace tvářecích a obráběcích strojů
  • Stroje pro zpracování surovin – třídiče, drtiče, mlýny, míchadla
  • Ostatní stroje – ventilátory, čerpadla, aj.