Inovace výrobních linek zvyšuje efektivnost a kvalitu výroby. Nabízíme našim zákazníkům dodávku strojů nebo celých technologických celků na klíč.

  • Prvotní návrh či studie technických řešení s ohledem na stávající  dispozici a návaznost na celý technologický proces
  • Zaměření stroje, vypracování technické dokumentace stávajícího zařízení
  • Návrh konečné koncepce stroje
  • Tvorba technické dokumentace, výrobních výkresů
  • Výroba dílů, dodávky katalogových výrobků, montáž polocelků
  • Stavební úpravy, příprava pro instalaci strojního zařízení
  • Montáž a oživení stroje, uvedení do provozu
  • Zaškolení obsluhy, předání technické dokumentace

Individuálním zákaznickým přístupem dosáhneme optimálního technického řešení s maximální přidanou hodnotou a s ohledem na životní prostředí. Naším cílem není pouze najít dokonalé technické řešení, ale zároveň zajistit zákazníkovi energetické úspory při provozu zařízení a šetřit jeho pracovní kapitál a životní prostředí.


Rádi pro vás navrhneme a vyrobíme součástku, stroj nebo zařízení podle vašich představ.