MDE-Tec s.r.o. poskytuje širokou škálu servisních a technických služeb. Moderní údržba vyžaduje moderní metody pro optimalizaci nákladu a času na údržbu vašich strojů. Zvýšením efektivnosti údržby šetříte náklady na výrobu a na opravy. Vhodným a včasným technologickým zásahem lze prodloužit životnost a lze ušetřit nemalé prostředky za pořízení nového stroje. Využíváme proaktivní přístup k údržbě strojů a volíme moderní montážní postupy.

  • Montáž ložisek – pomocí hydraulické matice, indukční ohřev
  • Opravy převodovek a pohonů
  • Návrhy a instalace mazacích systémů, optimalizace mazání
  • Návrhy a instalace hydraulických systémů
  • Opravy a servis ventilátorů
  • Renovace vřeten
  • Servis jiných strojních zařízení – mlýny, drtiče, elektromotory, čerpadla, turbíny aj.
  • Montážní práce
  • Zavádění technické diagnostiky, ustavování pohonů

Rádi pro vás navrhneme a vyrobíme součástku, stroj nebo zařízení podle vašich představ.