Politika a cíle společnosti


Cílem vedení společnosti MDE-Tec s. r. o. je neustálé zlepšovovat organizaci práce s důrazem na optimalizaci výrobních nákladů a neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb i dodávaných výrobků.

Při práci dbáme na bezpečí našich zaměstnanců i na ochranu životního prostředí.

Naší nejlepší referencí je spokojený zákazník!